Product image
  • Laddar

DYSZA MIESZALNIKA DO ZAPRAW CHEMICZNYCH

DYSZA MIESZALNIKA DO ZAPRAW CHEMICZNYCHOpis
  • Obszar użytkowania

    Nasadka mieszająca jest stosowana razem z masą kotwiącą ESSVE CM.

  • Opis

    Wymiana dyszy umożliwia ponowne wykorzystanie zawartości po jej uprzednim otwarciu.

Przedmioty
Fetching article information